Ülkemizin bir taraftan yerel seçimler gündemine kilitlendiği şu süreçte, diğer taraftan da uluslararası ve bölgesel düzlemde İslam’ın değerlerine ve ümmetimize karşı çok yönlü saldırılar, tahkirler, tuzaklar ve kompolar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Ülkemizin bir taraftan yerel seçimler gündemine kilitlendiği şu süreçte, diğer taraftan da uluslararası ve bölgesel düzlemde İslam’ın değerlerine ve ümmetimize karşı çok yönlü saldırılar, tahkirler, tuzaklar ve kompolar peş peşe gelmeye devam ediyor.
 
Toplumda psikolojik dengeyi sarsmayı, gerginlikleri çatışmalara dönüştürmeyi ve gizli planlara sosyolik zemin hazırlamayı tasarlayan birtakım karanlık mihraklar ülke içinde yeni oyunlar peşinde koşarken, aynı zamanda birtakım fasit ve küstah unsurların ve bireylerin İslam’ın değerlerine, Müslümanın şahsiyetine ve İslami kimliğine yönelik taciz ve hakaretlerle kendilerini gösteriyor.
 
Başörtülü hanımlara ve kızlarımıza yönelik taciz ve hakaretlerin yanısıra, hicaba karşı yükseltilen iğrenç söylemler, ülkemizde İslamî yaşama yönelik kin ve husumetin bir dışavurumu olduğu gibi aynı zamanda, Müslümanlar üzerinde oynanan kirli hesapların da ipuçlarını gösteriyor.
 
Bir taraftan hakaret, taciz ve saldırılarla küstahlıklarını artıran unsurlar, diğer tarafta ise kirli oyun ve hesaplar.
 
Bu iki gerçeklik karşısında, oyuna gelmeme adına bu densizliklere ve azgınlıklara karşı ilgisiz ve tepkisiz kalma yerine, dikkatli, bilinçli bir tepki ve hassasiyet göstermenin, bu gibi saldırganlıklar karşısında Müslümanların değerlerinin orta yerde yalnız ve sahipsiz bırakılmayacağı iradesini göstermenin gerektiğini düşünüyoruz. 
 
Bu cihetle Kudüsder olarak, her zaman her yerde, hem Müslümanlara karşı kurulan tuzaklar ve hazırlanan kirli oyunları etkisizleştirme bilincini, hem de mukaddesatımız ve İslami değerleri güçlü ve kararlı bir şekilde savunma duyarlığını göstermenin gerekliliğini vurguluyor, bu bağlamda son günlerde ortaya çıkan bu tür densizlik ve küstahlıkları da şiddetle telin ettiğimizi belirtiyoruz.
 
KUDÜSDER
 
KUDÜS GÖNÜLLÜLERİ