Siyonist rejim işgal güçlerinin Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapama, ibadeti engelleme, Filistinlilere saldırma ve onları tutuklama yönündeki saldırıları ile, Suudi koalisyon güçlerinin Yemen’de yeni bir sivil katliam gerçekleştirerek onlarca kadın ve çocuğu katletmesi, İslam Ümmeti’nin bir kez daha yüzleştiği yürek dağlayan zulüm ve musibetlerden olmuştur.

Siyonist rejim işgal güçlerinin Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapama, ibadeti engelleme, Filistinlilere saldırma ve onları tutuklama yönündeki saldırıları ile, Suudi koalisyon güçlerinin Yemen’de yeni bir sivil katliam gerçekleştirerek onlarca kadın ve çocuğu katletmesi, İslam Ümmeti’nin bir kez daha yüzleştiği yürek dağlayan zulüm ve musibetlerden olmuştur.
 
Büyük Şeytan Amerika, Siyonist İsrail ve habis Suud rejimlerinin birbirleriyle nasıl işbirliği içine girdikleri, askeri, siyasi, iktisadi, psikolojik ve medyatik her alanda güçlerini birleştirerek, İslam’ın mukaddesatına, Müslümanların yurtlarına, canlarına, onurlarına ve şereflerine nasıl saldırdıkları apaçık ortada iken, ne yazık ki İslam ümmetinin evlatları olan bizler, bu azgın ve küstah saldırılar karşısında imkanlarımızı ve kaynaklarımızı, ellerimizi ve yüreklerimizi birleştirerek etkili bir şekilde İslam’ın mukaddesatını ve mazlum müslümanları savunma çabası içine giremiyoruz.
 
Bu cihetle, bizler sadece kan içici düşmanların zulüm, barbarlık ve katliamlarına, ihanet ve saldırılarına odaklanmamalı, sadece onları telin etmekle yetinmemeli, aksine, bu zulüm ve barbarlıkları, ihanet ve saldırıları azaltacak, onların azgınlıklarını kıracak ve geriletecek güçlü bir irade ve fiili bir duruş ortaya koymalı, bunun pratik adımlarını atabilmeliyiz.
 
Yemen’den Filistin’e, Suudi’nin ya da Siyonist rejimin saldırıları nasıl aynı iradenin, aynı projenin ve aynı elin saldırıları ise, bu saldırganlıklar karşısında bizler de Türkiye’den Yemen’e ve Filistin’e direnişle bütünleşecek, direnişe güç ve dayanak olacak bir duruşu ortaya koymalıyız. Zira Yemen’de de Filistin’de de vuran düşman aynı düşmandır.
 
Bu vesile ile Kudüsder olarak, Siyonist İsrail rejiminin Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik şeytani barbarlığına ve Suudi koalisyonunun Yemen’de sivil ve masum insanlara yönelik saldırı ve katliamlarına karşı aynı bilinç ve duyarlılıkla, aynı irade ve kararlılıkla karşı koyacağımızı, bu affedilmez zulüm ve zorbalıklara karşı direnişle bir binanın yapı taşları gibi omuz omuza hareket edeceğimizi ilan ediyoruz. 
 
Yemen’den Filistin’e direnişe selam olsun
 
KUDÜSDER
 
KUDÜS GÖNÜLLÜLERİ