İslam dünyasında küresel istikbar ve siyonizme karşı mücadelede, İslam birliği ve ümmet dayanışmasının tesisinde ortaya koyduğu irade, dirayet ve basiretiyle yeri doldurulamayacak bir lider olan Prof. Dr. Necmeddin Erbakan hocanın hakka yürüyüşünün yıldönümünde, saygıdeğer hocamızı derin bir hüzünle, minnet, hasret ve rahmetle anarken, onun geriye bıraktığı kutlu mirasa sahip çıkma, yükselttiği bayrağı daha da yükseklere kaldırma ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşma noktasında tam bir kararlılık gösterme ahdimizi de bir kez daha tazeliyoruz.

İslam dünyasında küresel istikbar ve siyonizme karşı mücadelede, İslam birliği ve ümmet dayanışmasının tesisinde ortaya koyduğu irade, dirayet ve basiretiyle yeri doldurulamayacak bir lider olan Prof. Dr. Necmeddin Erbakan hocanın hakka yürüyüşünün yıldönümünde, saygıdeğer hocamızı derin bir hüzünle, minnet, hasret ve rahmetle anarken, onun geriye bıraktığı kutlu mirasa sahip çıkma, yükselttiği bayrağı daha da yükseklere kaldırma ve ortaya koyduğu hedeflere ulaşma noktasında tam bir kararlılık gösterme ahdimizi de bir kez daha tazeliyoruz.
 
Filistin işgalcisi siyonist rejimi bir kanser uru olarak tanımlayıp mutlaka ortadan kaldırılması gereken bir şer olarak gören Merhum Erbakan hocamızın en büyük hedefi kuşkusuz ki, siyonizme karşı mücadelede tüm dünya Müslümanlarının ortak bir cephe oluşturup bütün gücünü, imkanını ve enerjisini bu siyonist varlığın yok edilmesi yolunda kullanmasıydı. 
 
Nitekim bugün bizlerin de 'Kudüs Gönüllüleri' olma iradesinin kaynağında aynı zamanda Merhum Erbakan hocamızın bizlere verdiği ders, gösterdiği hedef ve aşıladığı ruh yatmaktadır.
 
Erbakan hoca sahip olduğu o engin basireti ve azim dolu liderliği ile bütün dünya Müslümanlarına birinci hedef olarak siyonist düşmanla mücadeleyi göstermiş ve bu Siyonist varlığın İslam dünyasında oynadığı oyunlara karşı bütün Müslümanları uyanık, dikkatli ve basiretli olmaya çağırmıştı. Çünkü ne yazık ki; İslam dünyasında yaşanan musibetlerin birçoğunun arkasında Siyonist plan ve projeler olduğu halde, Müslümanların bunu göremediğine, kazılan kuyulara kolaylıkla düşebildiğine tanık olmaktayız.
 
Erbakan Hoca’nın siyonizme karşı mücadele bilinci ve kararlılığı doğal olarak küresel ve yerel anlamda siyonizmin bütün unsurlarının hem onun şahsına, hem de temsil ettiği davasına yönelik çok yönlü ve azgın saldırıları da beraberinde getirmiş, özellikle de adına post modern darbe denilen 28 Şubat müdahalesi ile Erbakan hocanın tutuşturduğu siyonizmle mücadele meşalesinin ebediyyen söndürülmesi ve davanın kazanımlarının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
 
Ancak, başını büyük şeytan Amerika’nın çektiği küresel emperyalizm ve siyonizmin tüm saldırı, komplo ve saldırılarına rağmen, bütün direniş cephesinde siyonist düşmana çok daha büyük hüsran ve hezimetler yaşattırılmış ve 28 Şubat’ların bedeli birçok kez ağır bir şekilde ödettirilmiştir. Kuşku yok ki, direniş cephesi bütün Filistin’i, Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı kurtarıncaya kadar mücadelesini ve direnişini bir an olsun bırakmayacak ve geri adım atmayacaktır.
 
Erbakan hocamız, Siyonizm mikrobunu ve canavarını tanımlarken, her zaman İslam dünyasındaki işbirlikçi rejimlerin ve yöneticilerin varlığına dikkat çekmiş ve bunları siyonist yapının parçaları olarak göstermiştir. Bizler bu hain işbirlikçileri, Amerika ve siyonizmin çıkarlarına gönüllü olarak hizmet ederken, kendi saltanat ve düzenlerinin devamı için ABD ve İsrail ile çok yönlü işbirliğine girip Müslümanları sırtından hançerlerken görüyoruz. Ne yazık ki, Sözde Müslüman bu işbirlikçi rejimlerin Filistin davasına ve Kudüs’e ihanetlerinin verdiği acı, Siyonist işgalin acısından daha az değildir.
 
Rabbine hicret edişinin yıldönümünde, Erbakan hocamızı derin bir hüzün ve hasretle anarken, Kudüs işgalcisi siyonist rejimin habis varlığının bütün köklerinden sökülüp atılması noktasında nihai zafere daha çok yaklaşılmış olmanın sevinç ve gururuyla, direniş cephesinin bütün siperlerinden hocamızı en derin sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz…
 
Ruhu şâd olsun...
 
Selam olsun bütün ömrünü siyonizmle mücadeleye ve İslam birliğini tesis etme hedefine adayan aziz hocamıza! 
 
Selam olsun, başta büyük şeytan Amerika olmak üzere dünya emperyalistlerinin tehditlerine, saldırılarına ve komplolarına boyun eğmeyen ve onların kesinlikle yenilgiye uğratılacağı ve yeni bir dünyanın kurulacağı müjdesini veren basiret dolu lidere!
 
Selam olsun, bu kutlu davayı kendisine dava edinen, bu yolda sabit kadem duran, ilke ve hedeflerinden sapmaksızın özgür Kudüs’e doğru azim ve kararlılıkla yürüyen Erbakan hocanın takipçilerine ve yeryüzündeki bütün Kudüs sevdalılarına…
 
KUDÜSDER
KUDÜS GÖNÜLLÜLERİ