Ankara’da düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında, bir bayan göstericinin emniyet aracına bindirilirken bir güvenlik mensubunun bu bayan göstericiye karşı taciz boyutunda bir harekette bulunması, doğal olarak bütün Türkiye’de infialle karşılanmıştır.

Ankara’da düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında, bir bayan göstericinin emniyet aracına bindirilirken bir güvenlik mensubunun bu bayan göstericiye karşı taciz boyutunda bir harekette bulunması, doğal olarak bütün Türkiye’de infialle karşılanmıştır.
 
Meşruiyet sınırları içinde düzenlenen bir gösteriye müdahale edilmesi yasallık noktasında kabul edilemeyeceği gibi, böyle bir gösteriye katılan kişilere, özelde de bayanlara karşı ahlak ve edep sınırlarını aşan müdahale biçimleri milletimizin temel değerlerine karşı da bir saldırı anlamına gelmektedir.
 
Bir sabah namazında bir haricinin zehirli kılıç darbesiyle vurularak ağır yaralanan İslam halifesi Hz. Ali, kendisini bu hale getiren Abdurrahman ibn-i Mülcem adlı katiline bile içtiği sütün yarısını vermiş, işlediği bu suça karşılık ona karşı insanlık dışı en küçük bir zulümde bulunulmamasını emredip “bir kuduz köpek dahi olsa hiçbir varlığa ve hiçbir kimseye işkence etmeyin” buyurmuştur.
 
Bizim hukuk yargı ve adalet sisteminde alacağımız ölçü budur. 
 
Söz konusu gösterici bayana müdahale bir biçimi bu temel değerleri çiğneyip vicdanları kanattığı gibi, birtakım resmi makamların ve kişilerin böylesi bir müdahaleyi meşrulaştırıcı beyanları da daha derin acılara yol açmıştır.
 
Dolayısıyla bu müdahale biçiminin toplumda taciz olarak tanımlanması, bu hareketin yasal ve ahlaki açıdan kabul edilemez bir noktada olduğunu göstermektedir. İnsanlık onurunun tacizlere kurban olabileceği kanaat ve yargısının oluşması toplumsal huzur ve barış açısından da tehlikeli bir durumdur.
 
Bu cihetle ilgili sorumlular hakkında gereken yasal takibatın yapılmasını, ilgili kurumlardan da böylesi hadiselerin tekrarlanmayacağı güvencesinin verilmesini, onur kırıcı bir davranışla karşılaşan bu bayanın şahsında bütün toplumdan özür dilenmesini bekliyoruz.
 
KUDÜSDER
KUDÜS GÖNÜLLÜLERİ