Öncelikle, Türkiye’deki bir grup Kudüs Gönüllüsü dostlarınız olarak, öncelikle halkınız ve hükümetinizle birlikte sizin Amerikan hegemonyası ve yayılmacılığına karşı devrimci ve anti emperyalist duruşunuzu, Filistin davasına ve halkına sunduğunuz unutulmaz desteğinizi en derin saygı duygularımızla selamlıyoruz.

Saygıdeğer Nicolas Maduro, 
Venezuella Devlet Başkanı, 
 
Öncelikle, Türkiye’deki bir grup Kudüs Gönüllüsü dostlarınız olarak, öncelikle halkınız ve hükümetinizle birlikte sizin Amerikan hegemonyası ve yayılmacılığına karşı devrimci ve anti emperyalist duruşunuzu, Filistin davasına ve halkına sunduğunuz unutulmaz desteğinizi en derin saygı duygularımızla selamlıyoruz.
 
Çağdaş firavunluğun ve sömürgeciliğin başı olan terörist Amerika’nın Venezulla’da nasıl da küstahlaştığını, halkın iradesiyle seçilmiş meşru hükümeti yıkabilmek için üst üste nasıl komplolara başvurduğunu bütün dünyayla birlikte yakından takip ediyoruz.
 
Şüphesiz ki Venezuella’da karşılaşılan bu alçakça tablo, büyük şeytan Amerika’nın özgür ve devrimci ülkelere karşı ilk müdahale ve saldırganlığı değildir. Zira Amerikan tarihi, tamamen emperyalizmin, müdahaleciliğin, işgaller ve darbelerin tarihidir. Amerikan tarihi hırsızlığın, yağmacılığın ve sömürgeciliğin tarihidir. Amerikan tarihi zorbalığın, ırkçılığın, köleciliğin tarihidir. 
 
Bundan dolayıdır ki, Amerikan tarihi halkların özgür iradelerine, seçilmiş meşru hükümetlerine,  devrimci ve anti emperyalist liderlerine saldırı, komplo ve kumpaslarıyla dolu bir tarihtir.
 
Biz tüm bunları tarih boyunca bütün Latin Amerika’da, bölgemizdeki birçok İslam ülkesinde ve 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz’larda kendi ülkemizde de gördük ve yaşadık. Nitekim bütün bu darbe girişimlerinde başta CIA olmak üzere Amerikan emperyalizminin casusluk ağı ve yerli işbirlikçilerinin nasıl bir rol üslendikleri kanıtlarıyla hep ortaya çıkmıştır.
 
Sayın başkan, 
 
Siz, onurlu Venezuella halkının bir lideri olmakla birlikte, aynı zamanda bütün dünyadaki özgür halkların bir gururusunuz. Sizin Amerikan emperyalizmine karşı kararlı ve dik duruşunuz da, bütün dünyadaki küresel anti emperyalist ephenin bir kazanımı ve zaferi durumundadır. 
 
İşte bu noktada, Amerikan emperyalizmi ve siyonizme karşı Türkiye’de sizinle aynı serencamı, aynı hedefleri ve aynı idealleri paylaşan Kudüs gönüllüleri olarak, devrimci liderliğinizin başarıdan başarıya koşmasını bütün kalbimiz ve benliğimizle dilerken, insanlık düşmanı emperyalist Amerika ve satılmış işbirlikçilerine karşı onur dolu direnişinizde yanınızda olduğumuzu, kavganızı kavgamız olarak gördüğümüzü belirtmek istiyoruz.
 
Sayın Başkan, 
 
Size yazdığımız bu mektup zamanlama açısından da ayrı bir anlam ve önem ifade etmektedir. Zira bu günler, Amerikan emperyalizminin bölgemizdeki kalesi ve siyonist İsrail rejiminin en büyük işbirlikçisi olan İran Şahlık rejiminin yıkılarak devrimci İran halkının İmam Humeyni önderliğinde zafere ulaşmasının 40. Zafer yıldönümüdür. 
 
Bu 40 yıllık tarih ve tecrübeler göstermiştir ki, hiçbir emperyalist güç, halkların devrimci iradesi karşısında bir şey yapamaz ve hiçbir halt edemez. Amerika’nın patronluğuna karşı inanç ve iradesiyle ayağa kalkan bütün dünya halkları, emperyalizmin tüm düşmanlıklarını, bütün saldırı ve komplolarını hezimete uğratacak derin ve kader belirleyici bir güce sahiptir.
 
Nitekim, Amerikan emperyalizmini bugün böylesine azgınlaştıran ve küstahça müdahalelere sevk eden temel sebep de, özgür halkların ve direniş cephesinin karşısında aldığı ağır yenilgilerdir. Bunu bugün Irak’tan Suriye’ye, Filistin’den Lübnan’a, Yemen’den Latin Amerika’ya dünyanın her tarafından görüyoruz. Ve inanıyoruz ki, Amerikan emperyalizmi, satılmış ve köleleşmiş işbirlikçileriyle birlikte tarihin en ağır hezimetlerini yaşayacaktır.
 
Sayın başkan,
 
Filistin halkının haklı ve meşru mücadelesine verdiğiniz o anlamlı ve büyük desteği hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Bugün sözde birtakım İslam ülkeleri, Siyonist işgal rejimi ile gizli açık işbirliği yaparken, “İsrail ile ilişkileri normalleştirme” adı altında ihanet üzerine ihanet sayfaları açarken, siz, ülkeniz, hükümetiniz ve halkınızla birlikte kahraman Filistinli kardeşlerimizin yanında durdunuz ve dünyanın en büyük teröristleri olan Amerika ve İsrail’e karşı kahraman Filistin direnişinin kükreyen vicdanı oldunuz.
 
Bu cihetle Türkiye’deki Kudüs gönüllüleri olarak, Filistin davasının yürekli ve samimi dostu ve destekçisi olan siz sayın Venezuella devlet başkanını buradan bir kez daha selamlıyor ve yüksek sesle haykırıyoruz:
 
Yaşasın Venezuella halkının ve liderliğinin Amerikan emperyalizmi karşısındaki onurlu duruşu!
 
Yaşasın, emperyalizmin tehditleri ve baskılarına boyun eğmeyen başkan Maduro!
 
Yaşasın özgür halkların emperyalizm ve Siyonizm karşısındaki küresel dayanışması!
 
Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail ve Kahrolsun Amerika’ya satılmış köle işbirlikçiler!
 
Sayın başkan,
 
Sizinle ve onurlu halkınızla başarı, zafer ve kurtuluş dolu yeni şafaklarda buluşma dileğiyle, Amerikan emperyalizmine karşı mücadelenizde yanınızda ve aynı siperlerde birlikte olduğumuzu buradan bütün dünyaya ilan ediyor; devrim, direniş ve zaferlerin simgesi olan karanfillerimizi konsolosluğunuzun önünde size takdim ediyoruz….
 
VİVA MADURO
VİVA VENEZUELLA
 
KUDÜSDER
KUDÜS GÖNÜLLÜLERİ